سبزترین عشق دنیا

آرزو سلامتی برای تمام دوستان دارم و هدف از ایجاد این ویبلاک , شریک ساختن حرف های که خوشی و غمهای زندگی ام را دربر دارد میباشد

اگر نگاهت را عمیقتر بروی تصویر انداز کنی ... 


من   ... را مییابی ... 


نگاه کن همونجا هستم ... 


رد همان راه که آخرش " نگاها " را عاجز میسازد ...


رد همان راه که سیرش " پاها " را خسته میسازد ...


و


رد همان راه که یک همت قوی میخواهد ...


برام دعا بگویید تا این راه را به سهل و آسانی بپیمایم و حال دیگر راه


 عقب نشینی هم ندارم باید ادامه دهم و 


تا انتهای وجود بر هدفم برسم ... 


نیاز حرف های مقبول و دعاهای مقبول شما را دارم ... 


چطور دل های تان از من بی صبرتر است ؟


یکبار دنیا را از نگاه من بیبینید ... دل را از نگاه من بیبینید ...


 راه را از نگاه من بیبینید ... 


شاید آنوقت تا رسیدن به نگاه من عمری را گذشته باشد ...


 ولی جز گفتن چاره ای ندارم ... 


یگاه فرصت و راه گفتن همین جا را دریافتم ... 


خاطر تنها ... 


[ 1392,09,08 ] [ 07:49 ق.ظ ] [ سیدهارون ]

[ 0 نظر ]