سبزترین عشق دنیا

آرزو سلامتی برای تمام دوستان دارم و هدف از ایجاد این ویبلاک , شریک ساختن حرف های که خوشی و غمهای زندگی ام را دربر دارد میباشد

جوک ها وفکاهیات

فکاهی تازه: 


یک جوان ترکی که در کشور آلمان زندگی میکرد با استفاده از رخصتی های تابستانی به ترکیه رفت و پس از آنکه با دختری از اقارب شان عروسی کرد , اورا با خود به آلمان برد , هنور چندی نگذشته بود که خانمش حمل گرفت , آنهم دوگانگی ... , اتفاقاً چند روزی به ولادت خانمش باقی مانده بود .. که او از طرف اداره کارش به یک شهر دیگر اعزام شد بناً شماره تیلفون پولیس ره به خانمش داد و برش گفت هر مشکلی پیش شد فقط به پولیس زنگ بزن , او همه را درست میکنه.. و ترا به شفاخانه انتقال میدهند.. بالاخره زمان ولادت فرا رسید و زن در آخرین دقایق به پولیس زنگ زد و تقاضای کمک کرد , پولیس وقتی رسید و دید که بسیار دیر شده و مریض برای انتقال به شفاخانه وقت کافی ندارد ناگزیر کمک کرد که درخانه ولادت کردد.. در آخرین دقایق بود که باید یکی از دوگانگی ها تولد گردد مگر به مجردیکه چشم طفل به پولیس افتاد , سرش را دوباره داخل شکم برد و خطاب به دومی کرد و گفت : مراد از راه پیش رو نروی که پولیس ده دم راه اس..


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 جاپانی و عرب:


Japanese says: If someone can do it , i can do it - If no once can do it , i must do      

Arab says: Walahee, If someone can do it , let him do it - If no one can do it , Anta Habibi how can i do

 it ?? ... how------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خر سواری:  


*** سه نفر یک خر را شریکی خریده بودند و دو نفر سر خر سوار شده بودند و به نفر سومی جای نمانده بود و گفت 


مه ده کجا بشینم...


دوستش که سر خر سوار بود دم خر را بالا گرفت و گفت بیا خوده ده داله بنداز ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دخترا  یا بچه ها 


دخترا   یا بچه ها 

 

باید مقبول مثل طاووس باشید , شوخ مثل آهو , قد بلند مثل زرافه , رفتار مثل کبک , خوش آواز مثل بلبل , دلاور مثل 


شیر, سنگین و ارام مثل فیل , حکیم مثل شتر , بارکش مثل خر , تیز  مثل شادی , تیز رفتار مثل موش , وفادار مثل 


سگ و ......... بالاخره تمام خواص حیوانات را دارا باشد...


قه قه قه 


فقط فکاهی است دیگه...